Základní informace

Identifikační údaje

Název školy Základní škola J. Gutha-Jarkovského, Praha 1, Truhlářská 22
Adresa školy Truhlářská 22, Praha 1, 110 00
E-mail info@truhla.cz , j.kendikova@email.cz
60 436 166
IZO 060 436 166
Identifikátor školy
Typ organizace právnická osoba, příspěvková organizace
Zřizovatel MČ Praha 1, Vodičkova 681/18, 110 00 Praha 1-Nové Město

Kontakty

Sekretariát 224 816 816, 221 779 421, 602 162 674
Ředitelna 224 811 811 (fax), 221 779 420
Školní jídelna 222 318 721, 777 303 423

Vedoucí pracovníci

Ředitel PhDr. Jitka Kendíková
Zástupci ředitele Mgr. Jana Hujerová
Mgr. Josef Vlach
Výchovní poradci
Profesní poradenství Mgr. Radka Holečková
Výchovná problematika Mgr. Radka Holečková

Kontakty na všechny zaměstnance školy naleznete zde